Language Services

George Jones

cyfieithu

golygu

gwersi iaith

George Jones

 

Croeso i wefan Gwasanaethau Iaith George Jones.

Porwch y wefan am wybodaeth am y rhychwant eang o wasanaethau a gynigir gan George Jones, cyfieithydd, golygydd ac athro profiadol.

 

Os bydd arnoch chi angen unrhyw fanylion pellach mae croeso ichi gysylltu George.

 

e-bost: george@gjls.co.uk

ffn: +44 (0)1974 261543

 

 

Cyfieithydd Profiadol

Mae gan George Jones dros ugain mlynedd o brofiad o gynnig amrywiaeth o wasanaethau ym maes iaith, a chanddo enw da iawn am fanwl gywirdeb.

Gwasanaethau

Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd, golygu ieithyddol, prawfddarllen a gwersi iaith.

Cefndir

Y mae George wedi cyfieithu mewn ystod eang o bynciau ac mae ei gwsmeriaid wedi cynnwys cyrff llywodraethol, cwmnoedd masnachol a chyhoeddwyr.