Language Services

George Jones

cyfieithu

golygu

gwersi iaith

George Jones

 

Profiad

Y mae George Jones wedi ymdrin rhychwant helaeth o ddeunydd gan gynnwys llenyddiaeth, deunydd cyhoeddusrwydd, dogfennau polisi a thestunau academaidd. Ei brif ieithoedd ywr Saesneg ar ieithoedd Celtaidd, a chanddo radd BA anrhydedd yn y rhain, yn ogystal nifer o ieithoedd mawr cyfandir Ewrop, gan gynnwys Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.

 

Mae gan George brofiad helaeth o baratoi testunau academaidd iw cyhoeddi. Y maen olygydd ar gylchgrawn arbenigol (Mercator Media Forum) a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru ers 1995.

 

e-bost: george@gjls.co.uk

ffn: +44 (0)1974 261543

 

 

Cyfieithydd Profiadol

Mae gan George Jones dros ugain mlynedd o brofiad o gynnig amrywiaeth o wasanaethau ym maes iaith, a chanddo enw da iawn am fanwl gywirdeb.

Gwasanaethau

Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd, golygu ieithyddol, prawfddarllen a gwersi iaith.

Cefndir

Y mae George wedi cyfieithu mewn ystod eang o bynciau ac mae ei gwsmeriaid wedi cynnwys cyrff llywodraethol, cwmnoedd masnachol a chyhoeddwyr.