Language Services

George Jones

cyfieithu

golygu

gwersi iaith

George Jones

 

Golygu

Cynigir safon uchel o olygu ieithyddol am idiom ar ddogfennau a ysgrifennwyd gan siaradwyr ail iaith yn Saesneg, Cymraeg a Gaeleg yr Alban.

 

Cynigir Cywiro Proflenni am fanwl gywirdeb, sillafu, atalnodi, gramadeg, cysonder ac ati yn y tair iaith hyn yn ogystal r Llydaweg, Ffrangeg, Almaeneg, Gwyddeleg a Sbaeneg.

 

 

e-bost: george@gjls.co.uk

ffn: +44 (0)1974 261543

 

 

Cyfieithydd Profiadol

Mae gan George Jones dros ugain mlynedd o brofiad o gynnig amrywiaeth o wasanaethau ym maes iaith, a chanddo enw da iawn am fanwl gywirdeb.

Gwasanaethau

Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd, golygu ieithyddol, prawfddarllen a gwersi iaith.

Cefndir

Y mae George wedi cyfieithu mewn ystod eang o bynciau ac mae ei gwsmeriaid wedi cynnwys cyrff llywodraethol, cwmnoedd masnachol a chyhoeddwyr.