Language Services

George Jones

cyfieithu

golygu

gwersi iaith

George Jones

 

Cyfieithu

Cynigir Cyfieithu Ysgrifenedig ir Saesneg, ir Gymraeg ac i Aeleg yr Alban ac o unrhyw un or rhain yn ogystal r Llydaweg, Catalaneg, Iseldireg, Ffrangeg, Almaeneg, Gwyddeleg, Eidaleg a Sbaeneg. Gellir weithiau ddygymod ag ieithoedd eraill drwy drefniadau gyda chydweithwyr felly holwch ar bob cyfrif am unrhyw ofynion eraill a fo gennych ac fe wneir pob ymdrech ich helpu chi.

 

Cynigir Cyfieithu ar y Pryd or Gymraeg ac o Aeleg yr Alban ir Saesneg ar un peth ir cyfeiriad arall.

 

e-bost: george@gjls.co.uk

ffn: +44 (0)1974 261543

 

 

Cyfieithydd Profiadol

Mae gan George Jones dros ugain mlynedd o brofiad o gynnig amrywiaeth o wasanaethau ym maes iaith, a chanddo enw da iawn am fanwl gywirdeb.

Gwasanaethau

Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd, golygu ieithyddol, prawfddarllen a gwersi iaith.

Cefndir

Y mae George wedi cyfieithu mewn ystod eang o bynciau ac mae ei gwsmeriaid wedi cynnwys cyrff llywodraethol, cwmnoedd masnachol a chyhoeddwyr.